Privacy Policy

Privacyverklaring Next Day Online BV en handelsnaam thuiswerkhier.nl

Inleiding

Next Day Online BV en daarmee ons sublabel thuiswerkhier.nl nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@nextdayonline.nl.

Wie is Next Day Online BV?

Next Day Online BV is de besloten vennootschap Next Day Online BV, kantoorhoudende te (7384 CC) Wilp aan Wilpsedijk 2b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08198136.

Next Day Online BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Next Day Online BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Next Day Online BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor thuiswerkhier.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens thuiswerkhier.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door thuiswerkhier.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde Gegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Financiële administratie Bedrijfsnaam, NAW gegevens, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Wettelijke verplichting Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beheer van bestellingen NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Afhandelen klachten NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Facturatie NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde Gegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Direct marketing Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product Gerechtvaardigd belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Retargeting Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product Gerechtvaardigd belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Social marketing Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product Gerechtvaardigd belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde Gegevens Juridische grondslag Bewaartermijn
Website analytics Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Account aanbieden Naam, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Plaatsen van berichten of reviews Naam, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

thuiswerkhier.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij thuiswerkhier.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
  • Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Next Day Online BV.

Voor verdere vragen of klachten kun je een e-mail sturen naar info@nextdayonline.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.